9.08.2020

symbol_pdf
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE 2018

 

symbol_pdf
REGULAMIN
KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOLE 2014

 

symbol_pdf
Aneks nr 1 z dnia 30 grudnia 2015 r.
do Zarządzenia Nr PiMBP.0120.6.2014
Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z dnia 1 grudnia 2014 r.