30.09.2020
Nazwa jednostki: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole
Adres jednostki: ul. Kolejowa 19
62-600 KOŁO
Numer telefonu: 63 21 78 003
63 21 78 002
Adres e-mail: biblioteka@biblioteka-kolo.pl
Zarządzający: Aleksandra Kowalska
Dyrektor Biblioteki
Adres WWW jednostki: www.biblioteka-kolo.pl
Adres WWW BIP jednostki: www.bip.biblioteka-kolo.pl
Redaktor BIP: Anna Pietruszka
63 21 78 005
a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl

.